Ab’s Cookery

Privacyverklaring

Verwerking persoonsgegevens

Abs Cookery, gevestigd aan Jeanne d’Arclaan 13 te Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden jouw privacy belangrijk en stellen alles in het werk de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig te behandelen. In deze privacyverklaring lichten wij toe wat dit inhoudt. Heb je hier vragen over, ook dan helpen wij je graag! Je kunt ons bereiken via info@abscookery.nl.

Persoonsgegevens

Via deze site worden persoonsgegevens verwerkt. Hierbij gaat het over:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en bij telefonisch contact

Met welk doel verwerkt abscookery.nl persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit nodig is:

  • Bij het inwilligen van concrete verzoeken, bijvoorbeeld tot contact.
  • Om goederen en diensten te leveren.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor ik de gegevens heb gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact met mij opnemen via info@abscookery.nl.

Delen van persoonsgegevens door abscookery.nl met derden

Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst, of wanneer dit niet kan controleer ik of zijzelf voldoen aan de GDPR/AVG regelgeving of zich hebben aangesloten bij de Privacy Shield overeenkomst, om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken.

Google Analytics

Ik heb een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die in Google Analytics verzameld worden zijn geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruik ik de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Abs Cookery en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@abscookery.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
Ik moet je er verder op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

06 24 782 435 | Ab’s Cookery – Het Veer 6 – 1633 HE Avenhorn | info@abscookery.nl | KVK : 62262971 | BTW: NL854734260B01
Copyright © 2023